De provinciale stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 en bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

De aanvragers dienen minimaal 250 m2 asbestdak of asbestdaken te verwijderen en zonnepanelen (tenminste 5 kWp) terug plaatsen. Dit op het gebouw waar asbest is verwijderd of op een ander asbestvrij dak binnen het agrarisch bouwblok. De hoogte van de subsidie bedraagt 4,50 per m2 asbestdak wat gesaneerd wordt tot een maximum van 15.000 euro.

Geen agrarisch bedrijf meer? Geen probleem!

Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben gehad. U kunt dus aanvragen als u aan kunt tonen dat u agrarisch ondernemer bent geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft gehad. Dit kunt u aantonen met een ingevulde landbouwtelling of een verklaring van de gemeente waaruit de bestemming of voorgaande bestemming blijkt.

Wanneer kan ik starten met de uitvoering?

De uitvoering van het verwijderen van de asbest en het plaatsen van de zonnepanelen kan pas plaatsvinden nadat een volledige en correcte aanvraag is ingediend en een ontvangstbevestiging hiervan is ontvangen. Dan is uitvoering nog steeds op eigen risico. Wilt u zeker zijn dat de aanvraag ook gehonoreerd wordt, dan dient u te wachten op de beschikking van de subsidie. Veiligheidshalve raden wij aan om te wachten tot de beschikking is ontvangen.

Na indiening van een complete aanvraag (conform de voorwaarden van de regeling) ontvangt u afhankelijk van de voorwaarden binnen uw provincie binnen acht of dertien weken uw beschikking. Per provincie kan het aantal weken verschillen.

Betaling vindt in meeste provincies plaats binnen vier weken na ontvangst van de beschikking. De provincie Zeeland is hierin een uitzondering. Hier vindt betaling plaats na uitvoering van de werkzaamheden en overlegging van de bewijsstukken aan de subsidievertrekker.

Wij helpen u bij de aanvraag

Onze adviseurs helpen u graag bij de aanvraag van de subsidie, het vergelijken van offertes en de financiering. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Comments are closed.