Innovatiebox

De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om innovaties te stimuleren.

Sinds 1 januari 2008 zijn de fiscale voordelen van de Innovatiebox (vroeger Octrooibox) ook bereikbaar voor het MKB. De Innovatiebox wetgeving is geïntroduceerd door de wetgever om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn.

Kenmerken

  • Door de Innovatiebox toe te passen betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.
  • Door dit lage tarief beoogt de wetgever Nederland als kennisland te behouden.
  • Deze wetgeving wordt echter nog door weinig bedrijven benut, kennelijk maakt onbekend onbemind.
  • Door het gebruik maken van de Innovatiebox bespaart u maar liefst maximaal 80% Belasting.
  • Deze besparing geldt zowel voor producten als ook voor diensten.
  • Voorwaarde is een toegekend octrooi en/of WBSO subsidie.

 

Het uitgangspunt van de Innovatiebox wetgeving is dat een octrooi dan wel een WBSO-subsidie verkregen is. De WBSO –subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de overheid een deel van uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert.

Rekenvoorbeeld toepassing innovatiebox

Omdat de belastingheffing op de voordelen fors lager is, is toepassing van de innovatiebox financieel aantrekkelijk.

Winst € 200.000
Vennootschapsbelastingtarief 5% € 10.000
Vennootschapsbelastingtarief 25% € 50.000
Besparing € 40.000

Wilt u meer informatie over de WBSO- subsidie neem dan contact met ons op.

Meer over octrooien, patenten en de innovatiebox