Overige subsidies

Uiteraard zijn er nog veel andere subsidiemogelijkheden voor innovatieve bedrijven. Ons team helpt bij het vinden en aanvragen van de juiste subsidieregeling.

Subsidieadvies

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen.

Voor veel subsidies moet ook ná de subsidieaanvraag nog veel geregeld worden voor de subsidieverstrekker, zoals financiële en inhoudelijke rapportages. Onze adviseurs verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers en rapporteert wanneer dat nodig is. Uw subsidies worden op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. Zowel aan de primaire sector als de verwerkende en toeleverende industrie. Naast regionale en landelijke projecten betreft het ook internationale projecten. Wij helpen u graag verder en hebben o.a. ervaring op de volgende onderwerpen:

 • Duurzame Energie & Groene Grondstoffen
 • Internationaal Ondernemen
 • Milieu, Technologie & Innovatie
 • Fiscaliteiten
 • Plattelandsontwikkeling & Groene Ruimte
 • Glastuinbouw
 • Akkerbouw
 • Veehouderij
 • Agrarische- en voedingsindustrie
 • Metalektro
 • Machinefabrieken
 • Civiele techniek

Uiteraard kunnen we ook voor bedrijven in andere sectoren (WBSO) subsidies aanvragen, zoals:

Beton- en Waterbouw, Wegenbouw, Railinfra, Ondergrondse Infratechniek, Besturingstechniek, Baggeren, Industriebouw, Milieutechniek, Geotechniek, Watermanagement, Constructies, Bodemsanering, Milieukunde, Openbare Verlichting, (Beweegbare) Bruggen, Funderingstechniek et cetera.

Diensten


Waarom WBSO.biz?

wbso

Een brok ervaring en dynamiek

 • Ondernemers voor ondernemers
 • Jarenlange ervaring in subsidieadvies
 • Innovatieve businessmodellen

Innovatieve en realistische tools

 • Projectformulering
 • Haalbaarheidstudie
 • Marktverkenning
 • Marketingplan
 • Businessplan
 • Partner search
 • Subsidie aanvraag
Wij zorgen dat u een versnelling krijgt in uw innovatieproces, doordat uw proces meer gestructureerd verloopt met een extra impuls aan creativiteit. Time to market wordt korter. Onze adviseurs stroomlijnen uw innovatieprocessen en -projecten.