RDA subsidie

De RDA is bedoeld om financiële lasten voor R&D te verlagen. WBSO is voor uren of loonkosten .

Systematiek van de RDA subsidie

Voor sommige WBSO-projecten moeten flinke kosten worden gemaakt of zelfs behoorlijke investeringen worden gedaan. U kunt in voorkomende gevallen ook een RDA subsidie aanvragen.De systematiek van de RDA subsidie volgt voor een groot deel de systematiek van de WBSO.

Globaal werkt het als volgt:

  • U vraagt RDA subsidie gelijktijdig aan met uw WBSO-aanvraag.
  • Als u niet voor het forfait in aanmerking komt, dan maakt u in uw RDA-aanvraag een schatting van de kosten en uitgaven die voor de RDA subsidie kwalificeren.
  • Agentschap NL beoordeelt eerst uw WBSO-aanvraag. Komt u in aanmerking voor een S&O-verklaring, dan wordt ook uw aanvraag voor RDA-subsidie beoordeeld. U ontvangt van Agentschap NL op grond van uw aanvraag een RDA-beschikking.
  • Na afloop van het kalenderjaar kunt het u totaal aan RDA-beschikkingen, afgegeven in dat kalenderjaar, toepassen in uw aangifte VpB/IB over het kalenderjaar.
  • Binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar meldt u de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven (mededeling). Als u voor het forfait in aanmerking komt, dan meldt u alleen de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren.
  • U ontvangt van Agentschap NL een correctie-RDA-beschikking als het bedrag van de gerealiseerde kosten en uitgaven lager is dan het bedrag waarvoor u de RDA-beschikking(en) heeft ontvangen, of als het gerealiseerde aantal S&O-uren lager is dan het aantal uren waarop het RDA-bedrag in uw RDA-beschikking(en) is gebaseerd.

Bepalen hoogte RDA subsidie

Een RDA-aanvraag leidt tot een zogenaamd RDA-bedrag. Dit bedrag wordt opgenomen in een RDA-beschikking. Het RDA-bedrag is een aftrekpost voor uw aangifte winstbelasting (VpB/IB). De bepaling van het RDA-bedrag kan op 2 manieren:

1. Vast bedrag per uur (forfait)

Is het aantal goedgekeurde S&O-uren niet hoger dan gemiddeld 150 uur per maand? Het RDA-bedrag wordt berekend door het aantal goedgekeurde S&O-uren met 15 euro te vermenigvuldigen. Indien u schat dat uw kosten/uitgaven hoger zijn dan € 50.000 per kalenderjaar, dan wordt op uw verzoek het RDA-bedrag op basis van de geschatte kosten/uitgaven berekend.

2. Op basis van een opgave van geschatte kosten/uitgaven

Is het aantal goedgekeurde S&O-uren hoger dan gemiddeld 150 uur per maand? Het RDA-bedrag wordt op basis van de geschatte kosten/uitgaven voor uw S&O-project(en) berekend. Deze kosten/uitgaven benoemt u in uw RDA-aanvraag.
Een uitgave mag maar in 1 aanvraag in een kalenderjaar worden opgevoerd. Afzonderlijke uitgaven die hoger zijn dan 1 miljoen euro, kunnen niet in één jaar worden opgevoerd. U voert u dan 5 jaar lang 20% van de kosten op in de aanvraag voor elk kalenderjaar waarin u RDA subsidie aanvraagt.