Rekenvoorbeeld fiscale voordeel uit de WBSO

Iedere ondernemer in Nederland die speur en ontwikkelingswerk (research and development) gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting).

Rekenvoorbeeld hoogte van het fiscale voordeel uit WBSO

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen (S&O-inhoudingsplichtigen) biedt de WBSO subsidie een vermindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van S&O-medewerkers. In 2015 bedraagt deze zogenaamde S&O-afdrachtvermindering 35% van de eerste € 250.000 aan S&O-loonkosten. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 14%. Wordt u als starter aangemerkt dan bedraagt het percentage van de eerste € 250.000 zelfs 50%. Per S&O-inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar. De aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers (S&O-belastingplichtigen) bedraagt in 2015 € 12.310 met een extra aftrek van € 6.157 voor starters.

Diensten